Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom på grund av rådande pandemi. Onsdag 9 juni klockan 18:00. Kallelse, Zoom-länk och formulär för poströstning har skickats ut via epost. 


Länk : Årsredovisning 2020