”Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part , medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och därmed personuppgiftsansvarig. Ändamålet med registreringen av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och föreningen/hyresvärd.”

”Behandlingen av personuppgifterna sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) regler. Utlämnade av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse och vid pantskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalande förvaltare av förenings uppdrag och administration.”