Vi har fått en ny varmvattenväxlare i 12an pga att den gamla gick sönder.