Vi anordnar ju årligen en städdag på hösten och i samband med det beställer vi en container där vi kan slänga möbler, mattor osv. Miljöfarligt avfall är dock strängt förbjudet att slänga i den containern. Om någon trots allt gör det så tvingas föreningen att betala en dryg straffavgift. Eftersom de flesta boende inte har… Läs mer


Årsstämman hålls digitalt tisdagen 14 juni klockan 18:00. Länk till mötet mailas ut några dagar innan mötet. Länk till Årsredovisning 2021.… Läs mer


Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom på grund av rådande pandemi. Onsdag 9 juni klockan 18:00. Kallelse, Zoom-länk och formulär för poströstning har skickats ut via epost.  Länk : Årsredovisning 2020… Läs mer


Årsstämman äger rum 10 juni kl 18:30 i Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, samlingssal 6. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer


Årsstämman äger rum 11 juni kl 18 i Olaus Petri skola. Ingång högst upp vid matsalen. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer