Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom på grund av rådande pandemi. Onsdag 9 juni klockan 18:00. Kallelse, Zoom-länk och formulär för poströstning har skickats ut via epost.  Länk : Årsredovisning 2020… Läs mer


Årsstämman äger rum 10 juni kl 18:30 i Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, samlingssal 6. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer


Årsstämman äger rum 11 juni kl 18 i Olaus Petri skola. Ingång högst upp vid matsalen. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer


Nytt nyhetsbrev och information från polisen om inbrott och bedrägerier finns på Medlemssidan. God Jul och Gott Nytt År.   /styrelsen… Läs mer


Kallelse till ordinarie föreningsstämma Datum: Tisdagen den 22 maj 2018 Tidpunkt: Kl. 18.00 Plats: Olaus Petri Skolans matsal, Olaus Petrigatan 1-3, ingång baksidan. Årsredovisningen läggs upp senast torsdag 10 maj: http://www.brfmorsaren.se/dokument/ Mer information finns på: http://www.brfmorsaren.se/medlemssida/ Kallelse med dagordning: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018  … Läs mer


Bifogat finns kallelse till extra föreningsstämma. Lördagen 2018-04-14 i 12:ans tvättstuga. Kallelse extrastämma 2018-04-14 Bilaga A. Stadgar Mörsaren 7 & 8 2018-04-14… Läs mer