Under fasadrenovering har vi i styrelsen fått in en del förfrågningar kring att installera säkerhetsdörrar. Detta är inget föreningen står för men vi hjälper gärna till att samla alla intresserad så att vi kan förhandla fram ett bättre pris med leverantören. Är ni intresserad av att installera en säkerhetsdörr eller har frågor kring det så ta… Read More


Förra verksamhetsårets styrelse tackar för en god och trevlig stämma. I väntan på att protokollet ska justeras kan vi för er som missade stämman berätta att kommande verksamhetsårs styrelse består av: Marie Olsson Josefine Sojde Helena Vikbladh Victor Ödmark Lionel Martin Johan Bergström Rickard Gunnvald (suppleant)… Read More


Tänk på den ökade inbrottsrisken som det innebär att ha ställningar utanför huset. Byggnadsställningarna är larmade men det tar ändå en stund innan polisen kan vara här. Sov helst inte med öppet fönster och lämna inte fönstret öppet när du lämnar lägenheten.… Read More


Onsdagen den 27/5 klockan 19.00 är det årsstämma för BRF Mörsaren 7 & 8 i Olaus Petri skolans matsal. Kallelse till årsstämman hittar du här.… Read More


I slutet av maj är det dags för föreningsstämma. I våra stadgar går det att läsa följande: 32 § Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. I god tid är inom en snart… Read More


Information om renoveringen – lämna nycklar till SFS! Renoveringen fortgår som planerat. Vecka 19 eller 20 börjar fönsterrenoveringen i uppgång 14 vilket betyder att vår entreprenör SFS måste få tillträde till er lägenhet under 2–3 veckor. Ytterfönstren tas bort och målningsarbetet med torktider gör att entreprenören måste komma in i lägenheten flera gånger. Arbetet startar… Read More