Vi har äntligen fått beslut om slutbesked från stadsbyggnadskontoret. Det är alltså nu okej att använda våra balkonger!