På måndag den 12/10 kl 09.00-14.30 kommer Sthlms 2:a sotningsdistrikt till oss och sotar. Entreprenören för fasadrenoveringen har lämnat nycklar till styrelsen som lämnar dem vidare till sotaren ifall ni inte är hemma.

Ni som har rensluckor i förråden på vinden MÅSTE se till att lämna förråden öppna och plocka bort era saker så att sotarna kommer åt luckorna!