Nästa lördag den 7 november är det dags att höststäda!

Vi samlas kl 10 i 12ans tvättstuga och kommer under ett par timmar bla kratta löv, tömma vinden på skräp och omhänderta omärkta cyklar.
Vid lunch bjuds det på korv med bröd och kaffe.

Bostadsrättsföreningen gav på stämma 2015-05-27 styrelsen i uppdrag att sälja en outnyttjad källarlokal. För att komma i mål med försäljningen behöver föreningen stämmobeslut på att den nuvarande bostadsrätt nummer 203 ska upphöra samt beslut på att andelstalen kan justeras. Därför passar vi på att kalla till en extrastämma som vi kan inleda städdagen med, antagligen tar den inte många minuter. kallelse med dagordning hittar du här.