Styrelsen vill tacka alla som kom på årsstämman igår. Vi tycker dock det är tråkigt att inte fler medlemmar dök upp.

På stämman valdes en ny styrelse bestående av:
Johan Bergström (omvald), David Lindmark, Sofia Holmberg och Bengt Johansen till ledamöter samt Folke K Larsson och Rickard Gunnvald (omvald) som suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig själv på första styrelsemötet.

Protokollet från årsstämman justeras för tillfället och blir tillgängligt när justerare har signerat.