Våra stadgar säger att andrahandsupplåtelse är tillåtet vid föreningens samtycke. Föreningen har då rätt att ta ut en andrahandsupplåtelseavgift från bostadsrättshavaren.

Om du har för avsikt att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du ansöka om tillstånd hos föreningen. Din ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter för den som ska hyra lägenheten, datum för uthyrningen samt skäl. Använd gärna formuläret nedan.
Formulär för andrahandsuthyrning

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens tillstånd löper du risk att förlora din bostadsrätt genom s.k. förverkande. Detta gäller all form av olovlig uthyrning, exempelvis via förmedlare som Airbnb.