Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdagen den 22 maj 2018
Tidpunkt: Kl. 18.00
Plats: Olaus Petri Skolans matsal, Olaus Petrigatan 1-3, ingång baksidan.

Årsredovisningen läggs upp senast torsdag 10 maj: http://www.brfmorsaren.se/dokument/

Mer information finns på: http://www.brfmorsaren.se/medlemssida/

Kallelse med dagordning: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018