Vi anordnar ju årligen en städdag på hösten och i samband med det beställer vi en container där vi kan slänga möbler, mattor osv. Miljöfarligt avfall är dock strängt förbjudet att slänga i den containern. Om någon trots allt gör det så tvingas föreningen att betala en dryg straffavgift. Eftersom de flesta boende inte har… Läs mer