Årsstämman hålls digitalt tisdagen 14 juni klockan 18:00. Länk till mötet mailas ut några dagar innan mötet. Länk till Årsredovisning 2021.… Läs mer


Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom på grund av rådande pandemi. Onsdag 9 juni klockan 18:00. Kallelse, Zoom-länk och formulär för poströstning har skickats ut via epost.  Länk : Årsredovisning 2020… Läs mer


Årsstämman äger rum 10 juni kl 18:30 i Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, samlingssal 6. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer


Årsstämman äger rum 11 juni kl 18 i Olaus Petri skola. Ingång högst upp vid matsalen. Länk: Kallelse till föreningsstämma Länk: Årsredovisning… Läs mer