Vid akuta fel som som kräver omedelbar åtgärd (t.ex. vattenläcka) ska du ringa fastighetsskötaren POS jourtelefon på 08-187000 med dygnet runt-service. Obs: jouravgift tillkommer, och denna kan komma att debiteras anmälaren. Icke akuta fel anmäles till styrelsen för vidare åtgärd.

Fel på hissen: mejla först styrelsen omedelbart på styret@brfmorsaren.se

Testa sedan att göra en systemåterställning. Utöver styrelsemedlemmarna så har de tidigare styrelsemedlemmarna Karin Lindgren och Marie Olsson på våning fem i R14 tilldelats var sin nyckel som går till hissmaskinrummen högst upp i trapphusen för att öka möjligheten att vi boende själva ska kunna göra en återställning. Karin och Marie kan då – endast för detta ändamål – låna ut sin nyckel till någon boende. Gör så här:

  1. Öppna hissrummet. Inga barn eller utomstående får vistas där.
  2. Tryck på återställningsknappen som bilden visar. Rör ingen annan knapp.
  3. Släck och lås. Det tar ca 20 sekunder för systemet att starta.
  4. Lämna tillbaka nyckeln direkt – klart!

Bild: panel med återställningsknapp i hissrummet högst upp i R14, markerad med grön pil. Motsvarande panel finns i R12.

Om inte det hjälper: anmäl till Schindler Hiss AB på telefon 020-313333 (felanmälan dygnet runt). Växel: 08-6224000. Kontaktperson Linda Lindström.

Alla felanmälningar skall meddelas styret@brfmorsaren.se

Tänk på att jourutryckningar är dyra, går det att vänta till nästkommande arbetsdag så sparar vi pengar!