För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser digitalt eftersom vi vill förenkla och minimera pappershantering.

Fastigheterna Mörsaren 7 och 8 bebyggdes år 1939 med ett hus i tidstypisk funkisstil. Brf Mörsaren 7 & 8 bildades 2007 och köpte de två fastigheterna år 2009 från Svenska Bostäder och äger således marken. Det är en äkta bostadsrättsförening med 73 lägenheter, varav tre tills vidare är hyresrätter (vilket är en dold tillgång som inte redovisas i balansräkningen). Byggnaden inrymmer även nio garageplatser, två lokaler och ett förråd till uthyrning.

GENOMFÖRDA RENOVERINGAR OCH ARBETEN

 • 2010 byttes undercentraler för värmesystem.
 • 2011 gjordes äkta stambyte, byte av elstigare, renovering av tvättstugor, målning och ny belysning i trappuppgångar samt uppfräschning av garagen.
 • 2011–2012 installerades fiber för internet.
 • 2012 renoverades föreningens båda lokaler.
 • 2012–2013 renoverades hissarna och rökkanalerna för öppna spisar.
 • 2014 renoverades piskbalkongerna.
 • 2015 totalrenoverades fasaden, balkongerna och alla fönster.
 • 2016 installerades nya maskiner i tvättstugan i 12:an.
 • 2017 genomfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och nya portar installerades mot gatan.
 • 2018 installerades nya portar mot gården.
 • 2019 genomfördes energideklaration och stenläggning på baksidan.
 • 2020 installerades ny tvättmaskin i Rindögatan 14. Dagvattenbrunnen på gården reparerades. Hissen renoverades i 12:an.
 • 2021-2022 genomfördes omfattande åtgärder för att fylla ventilationskraven i byggnaden enligt OVK. Även nya ventiler installerades i alla lägenheter.
 • 2022 genomfördes ytterligare renoveringsarbeten med hissen i 12:an.
 • 2023 reparerades brusten rörledning under garage och hissen i 14 reparerades.

PÅGÅENDE OCH PLANERADE STÖRRE RENOVERINGAR

 • Inga planerade i nuläget.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

 • En tvättstuga per uppgång utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel.
 • Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd.
 • Cykelrum.

PARKERING

Föreningen har nio separata varmgarage. Hyran 2024 för ett garage är, beroende på storlek, ca 1600-3400 kr/mån. Garagen har i dagsläget ej laddbox för elbil. Hyra av garage regleras i separat kö och följer inte automatiskt med vid överlåtelse av bostadsrätt. För närvarande står två personer i kö. Kötiden är oberäknelig. Garage får ej hyras ut i andra hand. I området gäller boendeparkering och parkeringstillstånd söks hos Stockholms stad.

INTERNET OCH TV

Internet 1000/1000 Mbit/s från Stockholms stadsnät är indraget i alla lägenheter och ingår i månadsavgiften. Önskas TV via fiber (IPTV) kostar detta extra och fås med någon av Stockholms stadsnäts samarbetspartner.

ÖVRIGT

Vatten, värme (fjärrvärme) och internet ingår i avgiften. Endast el och hemförsäkring med obligatoriskt bostadsrättstillägg tillkommer. Huset har mekanisk frånluft. Sedan senaste årsredovisningen har inga förändringar av lånen skett. Årsavgifterna höjdes med 7% 1 januari 2023 och med 20% den 1 juli 2023. I dagsläget finns inga planer på att ändra avgifterna. Föreningen godkänner delat ägande och då ska alla inneha minst 15 procent vardera. Föreningen tillåter inte juridisk person som medlem. Styrelsen vill se en kreditupplysning på köparen/köparna innan medlemskap godkänns. Köparen betalar överlåtelseavgiften på 2,5% av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgiften är 1% av gällande prisbasbelopp. 

Föreningen vill ha aktiva medlemmar som är beredda att bidra till föreningens framdrift.

Piskbalkongerna kan komma att avvecklas, varför dessa inte skall marknadsföras i annonser eller säljmaterial.

För att underlätta administration, vänligen ange alltid både det officiella och interna lägenhetsnumret i alla dokument. Korsreferens för lägenhetsnummer finns under fliken dokument.

Sist men inte minst: hjälp oss att förbättra informationen på denna sida genom att mejla styrelsen på styret@brfmorsaren.se och berätta vilken information du skulle vilja att vi kompletterar med. Tack på förhand!

Informationen korrekt per den 19 juli 2024.