Styrelse:

Tomas Lissgärde, R12, ordförande
Alf Karlsson, R12, ledamot
Fredrik Lundqvist, R14, ledamot
Malin Löfsjögård, R14, ledamot
Karin Widmalm, R14, suppleant
Madeleine Fogde, R12, suppleant

E-post: styret@brfmorsaren.se

Brf Mörsaren 7 & 8
Föreningens brevinkast
Rindögatan 14, nb
115 36 STOCKHOLM

 

Frågor rörande avgifter och hyror ställs till vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna:

Linnéa Hjort

E-post: hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se

Telefon: 08-617 76 72