Styrelse:

Tomas Lissgärde, R12, ordförande
Alf Karlsson, R12, ledamot
Magdalena Grimsvik, R14, ledamot
Elias Engholm, R12, ledamot
Karin Widmalm, R14, suppleant

E-post:

styret@brfmorsaren.se

Postadress:

Brf Mörsaren 7 & 8
Föreningens brevinkast
Rindögatan 14, nb
115 36 STOCKHOLM

Organisationsnummer:

769617-0377

 

Frågor rörande avgifter och hyror ställs direkt till vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna:

Angelica Levenfalk

E-post: hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se

Telefon: 08-6177708

Fakturor och fakturaadress:

Vi tar helst emot e-fakturor, e-id: 7367696170374

Vi tar i andra hand emot fakturor i PDF- eller TIFF-format via e-post till 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Fakturaadressen är:
Brf Mörsaren 7 & 8
FE236-04072 
Box 12026
102 21 STOCKHOLM

Skicka endast en faktura inklusive eventuella bilagor per PDF eller TIFF-fil om ni har fler än en faktura. Vårt referensnummer 04072 måste stå tydligt på varje faktura i anslutning till fakturaadressen. (Fakturor som saknar referensnumret returneras av skanningbolaget till leverantören för komplettering.)