1. Ser du något problem som du snabbt och enkelt kan åtgärda själv, t. ex. dra åt en lös skruv, rensa en golvbrunn i tvättstugan eller linkande så gör gärna det! Då slipper vi lägga tid, energi och pengar på att justera småsaker.
 2. Icke akuta fel anmäles till styrelsen för vidare åtgärd.
 3. Akuta fel som som kräver omedelbar åtgärd (t.ex. vattenläcka) anmäls till DRS Fastighetsjour AB jourtelefon på 08-187000 med dygnet runt-service. Informera omedelbart styrelsen om felet! Obs: jouravgiften kan komma att debiteras anmälaren. 

Om hissen har stannat:

Kolla att grinden är ordentligt stängd och att dörrarna på alla plan är stängda. Testa sedan att göra en systemåterställning i hissrummet högst upp i trapphuset. För att komma in där behövs en nyckel, vilket följande personer har: 

 1. Fedrik Lundqvist R14, nb
 2. Maria Kolte R14, vån 5
 3. Marie Olsson R14, vån 5
 4. Tomas Lissgärde R12, vån 5
 5. Alf Karlsson R12, vån 1 

Någon av dem kan då – endast för detta ändamål – låna ut sin nyckel till någon boende. Gör så här:

 1. Öppna hissrummet. Inga barn eller utomstående får vistas där.
 2. Tryck på återställningsknappen som bilden visar. Rör ingen annan knapp.
 3. Släck och lås. Det tar ca 20 sekunder för systemet att starta.
 4. Om det inte hjälper, slå av och på huvudbrytaren Q1. Vänta en halv minut och testa om hissen startar. Om inte, upprepa p. 2 och 3.
 5. Lämna tillbaka nyckeln direkt.
 6. Meddela styrelsen om återställningen och beskriv om möjligt orsaken till stoppet.

Vår leverantör av hisservice är Hissen AB och felanmälan görs till 08-6184848. 

Alla felanmälningar (även om hissen kunde återstartas) skall meddelas styret@brfmorsaren.se

Tänk på att jourutryckningar är dyra, går det att vänta till nästkommande arbetsdag så sparar vi pengar!

Bild: panel med återställningsknapp S11 markerad med grön pil. Huvudbrytaren Q1, sitter längst till vänster. Motsvarande panel finns i R12.