Våra stadgar tillåter andrahandsupplåtelse vid föreningens samtycke. Föreningen tar ut en andrahandsupplåtelseavgift från bostadsrättshavaren. Den uppgår till tio procent av aktuellt prisbasbelopp.

Om du har för avsikt att upplåta din bostadsrätt i andra hand måste du alltså i god tid ansöka om tillstånd hos föreningen.

Ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter för den som ska hyra lägenheten, datum för uthyrningen, samt skäl.  Andrahandsupplåtelse medges från ungefär ett halvår upp till ett år i taget och maximalt upp till tre år vid särskilda skäl. Ansökningsformulär finns under fliken dokument. Hyresavtalet med den tilltänkta hyresgästen skall bifogas tillsammans med ansökan. Eventuell ansökning av förlängning av andrahandsupplåtelse skall ske i god tid innan slutdatumet för den pågående andrahandsupplåtelsen.

Notera att den som upplåter sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd löper risk att förlora sin bostadsrätt genom så kallat förverkande. Detta gäller all form av olovlig upplåtelse, exempelvis via förmedlare som Airbnb.

Det är inte tillåtet att hyra ut garage, lokal eller förråd i andra hand.