Styrelse:

Tomas Lissgärde, ordförande

Alf Karlsson, ledamot

Fredrik Lundqvist, ledamot

Malin Löfsjögård, ledamot

Karl Westergren, suppleant

———————————–

styret@brfmorsaren.se

Rindögatan 14, nb
115 36 STOCKHOLM

Frågor rörande avgifter och hyror:

Linnéa Hjort, Fastighetsägarna

hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se

tel: 08-617 76 72