Vi anordnar ju årligen en städdag på hösten och i samband med det beställer vi en container där vi kan slänga möbler, mattor osv. Miljöfarligt avfall är dock strängt förbjudet att slänga i den containern. Om någon trots allt gör det så tvingas föreningen att betala en dryg straffavgift. Eftersom de flesta boende inte har bil så vill vi tipsa om den mobila miljöstationen som besöker Östermalm. Man kan som privatperson lämna:

  • Batterier
  • Färg
  • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • Gasol
  • Kemikalier
  • Kosmetika
  • Kvicksilverhaltiga material
  • Olja
  • Rengöringsmedel
  • Sprayburkar

För tider och platser och övrig information, se: Stockholm vatten och avfall.

Tips: lägg till SMS-påminnelse.